UW BIJSTAND

EEN MENS KAN NIET ALTIJD GELUK HEBBEN

Een mens kan helaas niet altijd geluk hebben. Zowel in binnen- als buitenland heeft een klein voorval vaak erg vervelende gevolgen. Op zo’n momenten is gemoedsrust goud waard. Als u in dergelijke situaties kunt terugvallen op een complete bijstand, dan vallen al snel heel wat zorgen van uw schouders.

 

We maken hier het verschil tussen tijdelijke en jaarlijkse contracten. Tijdelijke contracten zijn doorgaans de beste optie als u voor bepaalde tijd het land verlaat. Deze formule concentreert zich dan ook vooral op de bijstand voor personen, met uitgebreide waarborgen waaronder annulatie. Jaarlijkse contracten kiest u dan weer voor een gemakkelijke en volledige oplossing voor uw gezinsleden en/of voor uw voertuigen. Indien u meerdere keren per jaar op vakantie gaat is een jaarformule doorgaans beterkoop dan telkens een tijdelijk contract te onderschrijven.

Hieronder vindt u een opsomming van de te verzekeren waarborgen. Deze kunnen apart onderschreven worden, of in één totaalformule, naargelang uw wens.

Bijstand aan uw voertuig

Wat betekent bijstand na een ongeval in België en 25 km buiten de landsgrenzen?

 • Gratis slepen (24u/24u) van uw voertuig naar de dichtstbijzijnde garage van uw gebruikelijke woonplaats in BelgiÎ gelegen is.
 • Vervangwagen bij een ongeval in recht als de herstelling bij een erkende hersteller gebeurt.
 • Vervoer van de inzittenden van de plaats van hun immobilisatie naar hun bestemming, woonplaats of garage die telkens in België gelegen dient te zijn.

Wat betekent dit bij pech met uw voertuig in België en andere Europese landen?

 • Pechverhelping ter plaatse, slepen en vervoer van inzittenden en bagage (zelfs bij u thuis).
 • Een vervangingsvoertuig voor 7 dagen of 30 dagen bij diefstal.
 • Repatriëring, overnachting of vervangwagen tijdens herstellingen.
 • Juridische bijstand bij verkeersongeval.
Bijstand personen
 • Bij ziekte of ongeval in het buitenland
 • Vervoer naar het ziekenhuis en indien nodig repatriëring.
 • Telefonisch contact met een arts in België om uw gezondheidstoestand te bespreken en de nodige maatregelen te overleggen.
 • Betaling van al uw medische kosten tot 50.000 euro.
 • Vervoer en overnachting van een familielid in geval van een ziekenhuisopname van een minderjarige of alleenreizende.
 • Opsporingskosten tijdens skiverblijf.
Annulatie

Een annulatieverzekering heeft als doel u financieel te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden in geval je niet op reis kan vertrekken. Maar ze biedt ons ook bescherming wanneer je (zelf) genoodzaakt wordt om de reis te onderbreken of in geval dat de reisdata worden aangepast. Meestal wordt een annuleringsverzekering direct afgesloten bij het boeken van de reis. Wordt dit niet gedaan dan kan men tot een minimum van 30 dagen voor je vertrek nog een polis hiervoor afsluiten.

Wanneer kun je beroep doen op je een annulatieverzekering ?

 • bij ziekte/ongeval/overlijden van : de verzekerde ; de partner van de verzekerde ; verwanten van de verzekerde tot bepaalde graad en/of de schoonfamilieleden, …
 • n.a.v. medische oorzaken (zelfs bij voorafbestaande ziekte voor zover er op het ogenblik van de reservatie geen bezwaar was om te reizen) : problemen met de zwangerschap, je mag bepaalde inentingen niet krijgen, …
 • wegens professionele redenen : opzeg van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, bij onvrijwillige werkloosheid, intrekking van het toegekende verlof indien de persoon die jou moest vervangen ziek is,…
 • bij een reiswijziging : de datum van vertrek wordt uitgesteld maar niet geannuleerd, wegens onderstaande redenen
 • wanneer er materiële schade is aan je (huur)huis, bij de opzegging van de huurwoning door de verhuurder,…
 • wegens familiale omstandigheden : ontwrichting van het huwelijk, ontbinding samenlevingscontract,…
 • andere oorzaken : het overlijden of de hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin, je aanwezigheid als getuige voor de rechtbank, herexamens, weigering en/of diefstal van visum, verdwijning van een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont,…
Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089 764 133 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.